از ریخت شناسی هنر حامد زمانی تا گزارشی از پرداخت پول های کلان به مدّاحان

ریخت شناسی هنر «حامد زمانی»: عبور از سنّت و مدرنیته به هنر پس فردایی و عصر موعود/ گزارشی از پرداخت پول‌های کلان و نیز حواشی قرارداد با مدّاحان/ محمّد معتمدی: برخی ها در موسیقی قدرت شان از وزیر ارشاد بیشتر است!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ریخت شناسی هنر «حامد زمانی»؛

عبور از سنّت و مدرنیته به هنر پس فردایی و عصر موعود

 

/ 0 نظر / 38 بازدید