# فرمان_فتحعلیان

از افشاگری در خصوص پشت پردۀ دفتر موسیقی ارشاد تا گفته های فرمان فتحعلیان

تغییر مهمّ: مرادخانی رفت؛ «حسینی» معاون امور هنری وزارت ارشاد شد/ افشاگری خبرگزاری اصولگرا: برخی خوانندگان غیرمجاز به شرط اخذ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 81 بازدید

از درگذشت حسان تا مطالبی از امیر کریمی، فرمان فتحعلیان و علیرضا افکاری

به یاد «حبیب الله چایچیان»؛ شاعری که یک عمر مذهبی سرود/ «امیر کریمی»: برخی اشعار، گرایش روشنی به موضوعات ضدارزشی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 122 بازدید