از عرضۀ «شمشیر» حامد زمانی تا مخلوط شدن دیسکو و کلاپ با کنسرت در ایران

قطعۀ «شمشیر» با صدای حامد زمانی منتشر شد/ بازجویی از خوانندۀ «رپ» درحضور فرزندان پدرخوانده/ «محمّدرضا عیوضی»: بحث دیسکو و کلاپ و کنسرت با یکدیگر مخلوط شده است

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

من یه شمشیر دارم حرف داره، درد داره - هوسِ بریدنِ ریشۀ نامرد داره/ توسّط استدیو ایستاده و با ترانه ای از پیمان طالبی؛

قطعۀ «شمشیر» با صدای حامد زمانی منتشر شد

 

 

/ 0 نظر / 61 بازدید