شادمهر عقیلی پس از حظور دوساله خود در کانادا هفته گذشته

بدون سرو صدا وارد تهران شد گفته میشود که در اواخر بهار آلبومی

به نام شادی بازگشت از وی به بازار خواهد آمد

/ 0 نظر / 3 بازدید