پروندۀ موسیقی 2002 به یاد ناخدای موسیقی محلّی جنوب، «محمود جهان»

پروندۀ اختصاصی "موسیقی 2002" به مناسبت درگذشت «محمود جهان»، شاخص ترین خوانندۀ تاریخ موسیقی محلّی جنوب ایران؛

به یاد ناخدای موسیقی محلّی جنوب

 

 

 

/ 0 نظر / 94 بازدید