واکنش به پایان داعش: قطعۀ «بُردِ غیرت» با صدای حامد زمانی منتشر شد

واکنش به نابودی داعش: قطعۀ «بُردِ غیرت» با صدای حامد زمانی منتشر شد/ نگاهی به پدیدۀ برند و فرآیند تجاری سازی در موسیقی ایران/ در حاشیۀ انتشار اثر جدید حمید حامی: یادداشت کوتاه پرسش برانگیز!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

واکنش موسیقایی به شکست و نابودی داعش/ غیرت مشخص میکنه فرقِ - بچّه مسلمون با یه بی دین و؛

قطعۀ «بُردِ غیرت» با صدای حامد زمانی منتشر شد

 

 

 

/ 0 نظر / 85 بازدید