از فاتحان آسمان حامد زمانی تا حاشیه های کبیر بنیامین و شعر فتنه قاسم صرافان

قطعۀ «فاتحان آسمان» با صدای حامد زمانی منتشر شد/ مروری بر متن و حاشیه های انتشار قطعۀ «کبیر» با صدای بنیامین بهادری/ انتشار شعری با محور «فتنه» سرودۀ قاسم صرّافان

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

به همت کنگرۀ سی سال اقتدار موشکی/ انا فتحنا که تحریر ماست، فاتح همانا ابابیل ماست؛

قطعۀ «فاتحان آسمان» با صدای حامد زمانی منتشر شد

 

 

/ 0 نظر / 57 بازدید