رویدادهای موسیقی پاپ ایرانی


+ پروندۀ موسیقی 2002 : به یاد ناخدای موسیقی محلّی جنوب، «محمود جهان»

پروندۀ اختصاصی "موسیقی 2002" به مناسبت درگذشت «محمود جهان»، شاخص ترین خوانندۀ تاریخ موسیقی محلّی جنوب ایران؛

به یاد ناخدای موسیقی محلّی جنوب

 

 

 

 

***

 

اختصاصی «موسیقی 2002»/ از آغاز تا پایان؛ دربارۀ خواننده ای با 49 سال سابقۀ حرفه ای؛

مروری بر فعّالیّت های موسیقایی «محمود جهان»